Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

 

מהי הכנה הומאופתית?

 

הומאו = דומה. פאטיה = מחלה.

ההכנה ההומאופטית, המכונה "רֵמֵדִי", מלשון תיקון או ריפוי, אינה תרופה במובנה הכימי. בתהליך הכנתה חומר מוצא כלשהו עובר דילול במים פעמים רבות כאשר בין דילול לדילול מתבצע  ניעור אינטנסיבי. לאחר סיום התהליך הרמדי אינה מכילה כמות פעילה של חומר המוצא ולעיתים אינה מכילה דבר ממנו.

הרמדי אינה פועלת במנגנון כימי ואינה משנה ישירות את המאזן הביוכימי בגופנו. מטרתה ליצור גירוי למנגנוני הריפוי הטבעיים שלנו. האינפורמציה, או "טביעת האצבע" של חומר המקור בנוזל בו הוא דולל מעוררת את הגוף לפעולה ריפויית בהתאם לתכונותיו של חומר המקור המסוים.

רמדי חדשה עוברת תהליך של ניסוי ובדיקה על נסיינים מתנדבים. בתהליך זה נאסף, תוך מעקב יום יומי, כל המידע האפשרי על השפעת הרמדי על הנסיין. המידע המתקבל מכל קבוצת הנסיינים  מאפשר לנו לאפיין את הרמדי באופן מלא וללמוד על הפוטנציאל הריפויי הטמון בה.

הרמדי מותאמת באופן אישי למטופל על סמך אישיותו, נטיותיו והעדפותיו הגופניות והנפשיות (חום, קור, טעם במזון, צמא וכ"ד), הזיקה המערכתית של תלונותיו האופיניות, אופני הביטוי של תלונותיו, שעות ההרעה וההטבה, אופני ההתנהגות והדינמיקה האישית, תפישת המציאות שלו, ועוד. הרמדי נבחרת עפ"י עקרון הדומים, דמיון התרופה לתמונת המטופל. זהו עקרון הנמצא  בשימוש גם ברפואה קונוונציונלית בחיסונים, בתרופות קונבנציונליות מסוימות (דיגיטליס למשל) או בשימוש בנסיובים כנגד הכשה.  אולם שם נעשה השימוש בעקרון באופן סימפטומטי  - האם החומר מתאים לסימפטום או מחלה ספציפים. תמונתה המלאה של התרופה ובחירתה עפ"י תמונתו השלמה והיחודית של המטופל פחות חשובים, כאילו היתה פועלת בסביבה מעבדתית מבודדת ולא בגוף חי ומתפקד.

קיימות אלפי רמדיז בשימוש הומאופטי. חלקן מהדומם, חלקן מהצומח וחלקן מהחי. תמונת רמדי מורכבת מאוסף של פרטים שבינהם מקשרים מוטיבים או רעיונות משותפים. סה"כ המוטיבים או האלמנט המגשר ביניהם מכונה 'רוח הרמדי'.

דוגמאות  להכנות הומאופתיות (אזור הומאופתים)

 

 

דף הבית
במה
יצירת קשר
קישורים