Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

 

עקרון הדומים - דומה מרפא דומה

 

קיימות דרכים שונות להבין את עקרון הדומים.  בניסוח פשוט:

 

ניתן לרפא אדם ע"י חשיפתו לדבר שביכולתו לגרום ל"מחלה מלאכותית" דומה למחלתו.

 

עקרון הדומים עפ"י הבנתי

 

בניסוח מורכב יותר:

 

1) גירוי (חשיפה לחומר כלשהו למשל) יכול לעורר הופעת סימפטום חולני באדם בריא הרגיש לגרוי זה.

 

2) אם ניתן את אותו גירוי לחולה הסובל מאותו סימפטום (הסימפטום שהופיע בבריא אחרי החשיפה לגירוי), החולה ירפא. הגירוי הוא התרופה ההומאופטית.

 

3) זאת בתנאי שבאדם החולה הסימפטום נגרם מאותה סיבה או נטיה פנימית* בשלה הוא הופיע באדם הבריא לאחר החשיפה לגירוי. האופי, אופן הביטוי, הסיבה ל"רגישות האישית", תמונת הסימפטומים בכללותה והנטיות האישיות צריכים להיות דומים בשניהם, לא ה'גורם החיצוני' המיוחס למחלה / לסימפטום.

 

4) הדגש כאן הוא על ריפוי ולא על העלמת או דיכוי הסימפטום, שעשויים להתרחש גם במקרים בהם אין דמיון בין ההקשרים או הסיבות בשלן הופיע הסימפטום בחולה ובבריא.

 

 

*או באותו הקשר כולל ועמוק

 

 

 

 

 

דף הבית
דף אב