Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


 

סדר הריפוי

 

במהלך טיפולי נכון מנגנוני הריפוי, התיקון וההתחדשות בגוף מרכזים אנרגיה ומאמץ כדי להתמודד עם המרכז הפאטולוגי - הבעיה העמוקה שתיקונה יאפשר החלמה.

כתוצאה מכך, יתכן שתופיע הרעה זמנית במצב איברים או אזורים חיוניים פחות. יתכן שיחזרו באופן זמני סימפטומים ישנים שהיו בעבר, סימפטומים שהינם חמורים פחות מאלה איתם הגענו לטיפול.

אחרי שמרכז הבעיה טופל, הגוף ממשיך בתהליך ההחלמה והאיזון החדש שנוצר מאפשר את סיומה המלא.

 

 

 

הערכת תהליך ההחלמה

 

במהלך טיפול, לא כל שינוי שנראה חיובי הוא אכן כזה ולא כל שינוי שנראה בתחילה שלילי הוא סימן רע לבאות. איך ניתן לדעת שהשינויים המתרחשים במהלך הטיפול הינם בכיוון של החלמה והבראה אמיתית? ההומאופטיה מגדירה כמה חוקים אוניברסלים לתהליך ריפויי נכון:

 

1) קודם ישתפר מצב האיבר הפנימי והחיוני יותר ואח"כ מצב האיבר החיצוני והחיוני פחות.

 

2) הריפוי יתחיל למעלה, באיברים העליונים וימשיך אל עבר האיברים התחתונים.

 

3) בד"כ איברים החיוניים יותר נפגעים אחרונים. לכן הריפוי יתחיל באיברים שנפגעו אחרונים וימשיך באיברים שנפגעו קודם לכן (פרט למספר מחלות מגפתיות אקוטיות ובכפוף לחוק 1 ו- 2).

 

 

Lamaze Mooo-sical Melody Cow

 חלב פרה  Lac vaccinum defloratum  

קריטריונים נוספים (להומאופטים):

 

- ריפוי יתחיל ברקמות שנוצרו משכבות עובריות מוקדמות ועמוקות יותר (neural plate) וימשיך לכיוון רקמות שנוצרו משכבות עובריות מאוחרות ושטחיות יותר (אקטודרם).

 

- וגם -

 

- בריפוי יתבצע מעבר של הפאטולוגיה מביטוי מיאזמתי הרסני ומעוות יותר של הפגיעה (למשל ביטוי סיפיליטי) לעבר ביטוי פוגעני פחות (למשל פסורי).

 

- וגם -

 

- ריפוי יתחיל בשיפור בסימפטומים הכלליים והרב מערכתיים - אנרגיה, תפקודים מנטלים, תפקוד יום יומי, שינה - ויסתיים בשיפור הסימפטומים הפרטניים (כאב ראש ב-3 אחה"צ).

 

 

 

 

דף אב