Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

סדר הריפוי

 

במהלך טיפולי נכון מנגנוני הריפוי, התיקון וההתחדשות בגוף מרכזים אנרגיה כדי להתמודד עם מרכז הבעיה בה מטפלים. במצב זה יתכן שתופיע הרעה זמנית קצרת טווח במצב איברים או אזורים פחות חיוניים. יתכן שיחזרו סימפטומים ישנים שהיו לנו אך חמורים פחות מהסימפטום בו מטפלים. אחרי שמרכז הבעיה טופל הגוף ממשיך בתהליך ההחלמה והאיזון החדש שנוצר מאפשר את סיומו.

 

איך ניתן לדעת שהשינויים הנגרמים עקב הטיפול הם בכיוון הנכון?

 

ההומאופטיה מגדירה כמה חוקים אוניברסלים לתהליך ריפוי נכון שניתן לראות אותם מתממשים במהלך טיפול הומאופטי מוצלח:

 

1) הריפוי יתחיל באיבר הפנימי ביותר וימשיך באיברים החיצוניים יותר.

2) הריפוי יתחיל למעלה, באיברים העליונים וימשיך אל עבר האיברים התחתונים.

3) בד"כ האיברים החיוניים יותר נפגעים אחרונים, לכן הריפוי יתחיל באיברים שנפגעו אחרונים וימשיך באיברים שנפגעו קודם לכן (פרט למספר מחלות מגפתיות אקוטיות).

 

קריטריונים נוספים (להומאופטים):

 

4) ריפוי יתחיל ברקמות שנוצרו משכבות עובריות עמוקות יותר (neural plate) וימשיך לכיוון רקמות שנוצרו משכבות עובריות שטחיות יותר (אקטודרם). וגם

 

5) בריפוי יתבצע מעבר מביטוי מיאזמתי הרסני ומעוות יותר של פגיעה (למשל ביטוי סיפיליטי) לעבר ביטוי פוגעני פחות (למשל פסורי). וגם

 

6) ריפוי יתחיל בשיפור בסימפטומים הכלליים - אנרגיה, תפקודים מנטלים (קודמים לאמוציונלים), תפקוד יום יומי, שינה - ויסתיים בשיפור הסימפטומים הפרטניים (כאב ראש ב-3 אחה"צ).