Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

נפש בריאה בגוף בריא 

אשנב להומאופטיה - גדי שלסקי

        

                הומאו = דומה. פאטיה = מחלה

 

הומאופטיה הינה שיטת טיפול המסייעת לגוף לרפא את עצמו. לכל מטופל מותאמת "תרופה" הומאופטית - רֵמֵדִי - בהתאם לאיפיוניו האישיים היחודיים.

הרמדי נבחרת עפ"י עקרון הדומים, הנמצא גם בשימושים שונים ברפואה קונוונציונלית בחיסונים, בתרופות קונבנציונליות (דיגיטליס למשל) או בשימוש בנסיובים כנגד הכשה. 

הרמדי הינה גלולה מחומר שעבר תהליך של דילול וניעור ("פוטנטיזציה") עד כדי כך שאינה מכילה כל שריד כימי ממנו. האינפורמציה, או "טביעת האצבע" של חומר המקור בנוזל בו הוא דולל מעוררת את הכח החיוני הטמון בנו לפעולה ריפויית בהתאם לתכונותיו של חומר המקור המסוים.

בהומאופטיה קלאסית, להבדיל משיטות הומאופטיות אחרות, הטיפול הינו הוליסטי וכל מרכיבי הגוף-נפש נלקחים בחשבון בהבנת המטופל לצורך התאמת הרמדי והבנת תהליך החולי וההבראה. מטרת הטיפול הינה להביא לריפוי עצמי נכון של הגוף "מבפנים החוצה", דהיינו מהמקום העמוק, המשפיע והקריטי ביותר לבריאות  אל האיברים החיצוניים.

ההומאופטיה מוכיחה עצמה יום יום בטיפול במגוון רחב מאוד של מחלות, ביניהן גם מחלות כרוניות שונות, מחלות ילדים, מחלות על רקע נפשי ואפילו טיפול בבעלי חיים.